Karkonoskie Spotkania Fotograficzne


Koncepcja Karkonoskich spotkań z fotografią powstała w lutym 2016 r. Początkowo w zamyśle miały to być spotkania typowo warsztatowe, polegające na organizacji kursów i szkoleń dotyczących rozmaitych technik fotograficznych. Z czasem jednak koncepcja ta ewaluowała bardziej w stronę wspólnej wymiany doświadczeń, niż typowej relacji: mistrz - uczeń. W międzyczasie poszukiwaliśmy też odpowiedniego miejsca, w którym priorytetem byłoby stworzenie odpowiedniej przestrzeni twórczej dla wielorakich działań artystycznych, związanych z szeroko rozumianymi sztukami plastycznymi i fotografią. Pod uwagę braliśmy wiele miejsc, np. Przesieka, Borowice, Kopaniec z farmą 69 itp. 
W lipcu 2016 r. wybraliśmy się po raz pierwszy po wielu latach do Bukowca na koncerty poezji śpiewanej "Bukowieckie Dumanie", do Artystycznej Stodoły w Bukowcu. Miejsce to oczarowało nas, było zupełnie "nowe", odmienne od tego Bukowca, który mieliśmy w pamięci  sprzed wielu lat. Udana, wciąż trwająca rewitalizacja ukazała  piękno Bukowca i jego niezwykłą atmosferę. Wróciliśmy tam wkrótce w czasie V Festivalu Dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów.  Właściwie po tym pobycie stwierdziliśmy ostatecznie, że Bukowiec jest tym miejscem, gdzie panuje niezwykle twórcza atmosfera mogąca być doskonałym motorem dla wielu działań artystycznych. Wtedy powróciła koncepcja Karkonoskich Spotkań Fotograficznych. Po rozmowie z Panem Witoldem Szczudłowskim, Dyrektorem Biura Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą właśnie w Bukowcu, doszliśmy do wniosku, że jest wiele płaszczyzn do współdziałania w obszarze promocji regionu.
Dzięki uprzejmości Związku Gmin Karkonoskich do dyspozycji mamy pałac w Bukowcu z nadzieją, że będzie to miejsce, z którego nasza działalność twórcza i spotkania z fotografią rozejdą się na całą dolinę pałaców i ogrodów oraz gmin zrzeszonych w Związku.
Jesteśmy obecnie w przededniu organizacji pierwszego pleneru fotograficznego współorganizowanego przez Stowarzyszenie Fotograficzne Camera z Bolesławca. Mam nadzieję, że z tego działania wykluje się wiele cennych inicjatyw i powstanie wiele wartościowych fotografii oraz, że zaistniejemy twórczo w tym miejscu, zarówno poprzez same spotkania, jak i poprzez wystawy czy prezentacje. Wierzymy, że współpraca ze Związkiem Gmin Karkonoskich przyniesie obu stronom  wiele satysfakcji. 

Innymi słowy plenerem fotograficznym w Bukowcu w dniach 28-30.10.2016 rozpoczynamy wraz ze Związkiem Gmin Karkonoskich - KARKONOSKIE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE

z pozdrowieniami
Grzegorz i Katarzyna Matoryn